[Float-Menu id="1"]

Zanim rozpoczniesz leczenie

Co powinieneś wiedzieć o psychoterapii, zanim rozpoczniesz leczenie uzależnienia?Psychoterapia polega na leczeniu zaburzeń natury psychicznej i opiera się na regularnym kontakcie z psychoterapeutą. Terapia zmienia nastawienie pacjenta do życia i jego sposób myślenia, co jeszcze szczególnie istotne w przypadku terapii uzależnień.


Rodzaje psychoterapii uzależnień


Psychoterapia może być prowadzona w różnych nurtach. Psychoterapeuci zazwyczaj czerpią z wielu z nich, by terapia była jak najlepiej dopasowana do potrzeb danego pacjenta. Z jakich nurtów terapeuci korzystają podczas pracy z osobą uzależnioną? Najbardziej skutecznymi kierunkami są: psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, humanistyczna i systemowa. Terapia psychodynamiczna bazuje na założeniu, że u źródeł psychologicznych problemów człowieka leżą nieuświadomione konflikty wewnętrzne, najczęściej mające swoje źródło we wczesnym dzieciństwie. Psychoterapia poznawczo-behawioralna zakłada z kolei, że można nieść szybką i skuteczną pomoc ludziom poprzez zmianę ich nawyków, sposobu postrzegania świata, zachowań. Nurt psychoterapii humanistycznej przykłada dużą wagę do takich kwestii jak system wartości, poczucie sensu życia, nieuchronności przemijania i śmierci, wolność wyboru itp. W podejściu systemowym terapeuta zajmuje się nie tyle samym pacjentem, ile jego relacjami małżeńskimi i rodzinnymi. Leczy się nie pojedynczego człowieka, tylko cały układ – rodzinę. Psychoterapia uzależnień nigdy nie jest wierną kopią któregokolwiek nurtu – łaczy w sobie dorobek każdego z nich, a terapeuci na różnych etapach trwania terapii zmieniają narzędzia, metody i techniki terapeutyczne.


Jak przebiega terapia?


Każda terapia uzależnień to seria spotkań, trwających około 45-60 minut. Ich częstotliwość zależna jest od danego przypadku, podobnie jak długość terapii. W niektórych przypadkach wystarcza kilkanaście spotkań, czasami terapia trwa przez lata. Zazwyczaj długość terapii specjalista potrafi oszacować już na początku leczenia. Terapia wymaga od pacjenta zaangażowania i motywacji do pracy nad sobą. Terapie uzależnień mogą opierać się na spotkaniach indywidualnych, jednak wiele osób decyduje się też na spotkania grupowe. Podczas terapii warto zaufać terapeucie i mówić prawdę o swoich uczuciach, przemyśleniach i potrzebach. Tylko w ten sposób będzie on mógł zrozumieć osobę uzależnioną i pomóc jej w leczeniu nałogu.