[Float-Menu id="1"]

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Published by admin on

Łączy w sobie terapię behawioralną i poznawczą przez stosowanie teorii uczenia się zarówno do obserwowanych zachowań, jak i do myśli i emocji.  CBT opiera się na teorii uczenia się społecznego i na założeniu, że zachowania – takie jak uzależnienie  są wyuczone w procesach połączonego warunkowania klasycznego i instrumentalnego oraz naśladowania.