[Float-Menu id="1"]

Uzależnienie od seksu

Uzależnienie od seksu

W towarzystwie nie rozmawia się o TYCH sprawach

Trudno precyzyjnie określić, ile osób jest uzależnionych od seksu – nie wiadomo też, ile podejmuje leczenie. Zważywszy na fakt, że jednym z objawów seksoholizmu jest częste oglądanie pornografii, możemy wnosić, że problem narasta w szybkim tempie. Dane statystyczne nie pozostawiają wątpliwości: z roku na rok rośnie zainteresowanie pornografią. Największe internetowe serwisy pornograficznej notują dziesiątki milionów wejść każdego dnia.

W polskiej kulturze i społecznym odbiorze problem uzależnienia od seksu ciągle bywa traktowany w sposób ironiczny, albo jako nienaruszalne tabu – temat, którego nie porusza się ani publicznie, ani w kontaktach towarzyskich. Nietrudno połączyć ten fakt z alarmującymi doniesieniami na temat edukacji seksualnej młodzieży, a właściwie jej braku. Młodzi ludzie są wprowadzania w świat erotyki i seksu przez swoich rówieśników i Internet, czyli w dużej mierze przez serwisy z erotyką i pornografią. Efektem tej “edukacji” są zaburzenia w rozumieniu istoty relacji intymnych, przedmiotowe traktowanie partnerów i próby powtarzania nierealnych sytuacji z obejrzanych materiałów pornograficznych.

Sprawdź, czy masz zdrowe podejście do seksu

Leczenie seksoholizmu, podobnie jak innych uzależnień behawioralnych oraz leczenie uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy leków, wymaga uświadomienia sobie lub osobie nam bliskiej, że jest uzależniona. Celem psychoterapii jest wypracowanie umiejętności zaspokajania popędu seksualnego w zdrowy sposób – z poszanowaniem godności partnera, bez przemocy i uprzedmiotowienia.

Niezależnie od tego, jak oceniasz jakość swego życia seksualnego, zamieszczony przez nas test może poszerzyć Twoją wiedzę i samoświadomość. Jeżeli uzyskasz wysoki wynik, rozważ możliwość skontaktowania się ze specjalistą. Nasi terapeuci uzależnień postawią diagnozę i w razie potrzeby poprowadzą leczenie. Zapraszamy do kontaktu.

Uzależnienie od seksu - bezpłatny test

Pytanie 1 z 20

Czy kiedykolwiek zastanawiał/a się Pan/i nad tym, czy nie potrzebuje pomocy z powodu swoich zachowań bądź fantazji seksualnych?

Często zadawane pytania

Uzależnienie od seksu przejawia się przymusem różnego rodzaju zachowań o charakterze seksualnym, które destrukcyjnie wpływają na samopoczucie osoby oraz utrudniają jej codzienne funkcjonowanie (w sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej), powodując obniżenie jakości życia. Prócz bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych (np. choroby weneryczne), postępujący nałóg może być także powodem konfliktów z prawem a osoba poprzez swoje działania krzywdzi również osoby pozostające z nią w relacjach.

Seksoholizm ma wiele twarzy, może przejawiać się w bardzo odmiennych zachowaniach, wyróżnić można kompulsywną masturbację, nadmierne oglądanie i gromadzenie materiałów pornograficznych, częste zmiany partnerów wraz z dużą aktywnością seksualną, częste praktykowanie różnorodnych aktywności seksualnych czy też cyberseks (który pojawił się wraz z rozwojem Internetu).

Prócz nasilonego popędu seksualnego, podłoże seksoholizmu może stanowić wiele różnorodnych czynników, na przykład niepewność, nieśmiałość, poczucie niższości, brak wiary we własne możliwości seksualne (co zmusza do ciągłego testowania swojej wydolności) i wiele innych. Uświadomienie sobie jak poważnym problemem jest uzależnienie od seksu jest pierwszym krokiem do podjęcia terapii.
Patrick Carnes opisał sygnały świadczące o zaburzeniach w tej sferze funkcjonowania, które mają ułatwić rozpoznanie uzależnienia od seksu:

  • Powtarzające się próby kontrolowania oraz ograniczania pewnych zachowań seksualnych;
  • Dłuższe i dalej idące zachowania niż planowane;
  • Chroniczne zmaganie się, nieudane próby zaprzestania, zmniejszenia oraz kontrolowania zachowań seksualnych;
  • Spędzanie ogromnej ilości czasu związanego z poszukiwaniem seksualnych sytuacji, oddawaniu się seksualnym eskapadom oraz leczeniu moralnego kaca;
  • Częste myślenie, planowanie, fantazjowanie dotyczące seksualnych doświadczeń;
  • Zaprzestawanie ważnych obowiązków rodzinnych, zawodowych i towarzyskich na korzyść przyjemności seksualnych;
  • Kontynuowanie zachowań seksualnych pomimo oczywistych strat, trwałych i powtarzających się problemów;
  • Uczucie wzrastającego nienasycenia, potrzeba poddawania się kolejnym, bardziej ryzykownym i niebezpiecznym, bardziej intensywnym zachowaniom seksualnym w celu osiągnięcia tego samego poziom euforii i zadowolenia seksualnego;
  • Ograniczanie lub zaprzestawanie towarzyskich, zawodowych oraz innych przyjemnych/rozrywkowych zachowań – aby wygospodarować więcej czasu na zachowania seksualne;
  • Doświadczanie nieprzyjemnych emocjonalnych stanów (np.: niepokój, podenerwowanie) gdy nie jest możliwe zrealizowanie kompulsywnego zachowania.

FAZY UZALEŻNIENIA OD SEKSU

Etap 1 – Uzależnienie: ciągłe myśli o seksie, fantazjowanie, poszukiwanie coraz to nowych materiałów, bardzo częsta masturbacja. Nieprawdziwe postrzeganie seksualności i współżycia seksualnego.

Etap 2 – Eskalacja (pogłębianie): coraz mocniejsza, bardziej perwersyjna pornografia, aby utrzymać poziom doznawanych bodźców. Związek małżeński czy czasowy związek seksualny nie rozwiązuje problemu, bowiem w centrum pożądania mężczyzny pozostają sugestywne wizje seksualne wypełniające wyobraźnię. Mężczyźni często wolą pozostać ze swoją wyobraźnią i dokonywać masturbacji niż współżyć z kobietą.

Etap 3 – Utrata wrażliwości: to, co kiedyś szokowało, teraz staje się czymś zwyczajnym. Seksualne zachowania, jakim się w tych materiałach przyglądają (antyspołeczne i zaburzone), stają się uprawnione. Wzrasta przeświadczenie, że wszyscy tak robią, więc oni też mogą, nawet jeśli byłoby to wbrew prawu lub kłóciłobysię się z dotychczasowymi przekonaniami.

Etap 4 – Wcielenie ryzykownych zachowań w życie: próba praktykowania tego, co pokazuje pornografia. Podejmując te zachowania mężczyźni często popadają w stan zależności, z którego nie potrafią się wydostać. Bywa, że dochodzi do czynów przestępczych na tle seksualnym. 

Leczenie seksoholizmu podobnie jak w innych uzależnieniach behawioralnych polega na podjęciu psychoterapii. Istotą leczenia jest praca nad przywróceniem dominacji racjonalnego myślenia nad sferą popędów. Duże sukcesy ma w tym obszarze psychoterapia poznawczo- behawioralna. Nie jest możliwe wyeliminowanie sfery seksualnego funkcjonowania człowieka, tak więc podczas terapii skupia się głównie na umiejętności tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi oraz związków intymnych. Pacjenci dowiadują się również jak można w sposób zdrowy realizować oraz zaspokajać swoje popędy seksualne. Gwarancją sukcesu jest praca nad utrwaleniem zmian wprowadzonych w trakcie terapii co pozwala uwolnić się od nałogu. W naszym Ośrodku oferujemy zindywidualizowane podejście do każdego pacjenta. Systematyczna i kompleksowa terapia pozwala na przyjrzenie się problemom leżącym u podłoża tego uzależnienia oraz poradzenie sobie z nimi, a to przekłada się na poprawę funkcjonowania pacjenta oraz polepszenie jakości życia.

POTRZEBUJESZ POMOCY
W LECZENIU UZALEŻNIENIA OD SEKSU?
Skontaktuj się z nami!