[Float-Menu id="1"]

Psychoterapia

Published by admin on

Jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych. Oparta jest przede wszystkim na specyficznym kontakcie klienta z terapeutą. Kontakt ten przebiega w określonych przez praktykowaną metodę  terapeutyczną ramach i nie może wychodzić poza nie.

Do powszechnie znanych rodzajów psychoterapii należą: psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, Humanistyczna i psychoterapia  systemowa oraz psychoterapia strategicznp-strukturalna.