[Float-Menu id="1"]

Fazy uzależnienia

Published by admin on

Przedstawiają rozwój choroby.

W uzależnieniu od alkoholu wyróżnia się 4 fazy:
1. Faza picie towarzyskie
2.Faza ostrzegawcza
3. Faza krytyczna
4. Faza chroniczna