[Float-Menu id="1"]

Czym jest zespół abstynencyjny?

Czym jest zespół abstynencyjny?Czym jest zespół abstynencyjny, jakie ma objawy i jakie niesie za sobą zagrożenia?

Zespół abstynencyjny pojawia się, kiedy osoba uzależniona odstawia uzależniającą substancję – dlatego też zespół abstynencyjny zwany jest również zespołem odstawiennym.
Odcięcie się od używki może mieć różne przyczyny – czasem jest to świadoma decyzja uzależnionej osoby, ale może też wynikać chociażby z braku dostępu do substancji. Kiedy organizm przestaje otrzymywać kolejne dawki, zaczynają się pojawiać różne objawy fizyczne, które w zależności od typu i intensywności, mogą prowadzić nawet do padaczki alkoholowej czy Delirium Tremens, które kończy się śmiercią nawet w 4% przypadków.

Intensywność i czas trwania objawów uzależnione są od tego, jak długo stosowana była substancja – symptomy po półrocznym ciągu będą inne, niż po takim, który trwał tydzień. Dłuższy okres stosowania substancji niesie też za sobą o wiele większe zagrożenia po odstawieniu.

Na co warto zwracać uwagę i kiedy potrzebna jest pomoc specjalistów lub hospitalizacja?

Do podstawowych, typowo pojawiających się objawów odstawiennych należą między innymi nudności i wymioty, nadmierna potliwość, drżenie rąk, przyspieszone tętno, nadwrażliwość na światło i dźwięk, poczucie ogólnego niepokoju, a także problemy ze snem. Czas trwania objawów może się wahać od kilku godzin do nawet kilku dni. Jest to tak zwany zespół abstynencyjny niepowikłany.
Dużo gorszy i bardziej niebezpieczny jest zespół alkoholowy powikłany. Pojawiające się objawy stanowią zagrożenie życia lub zdrowia, potrzebny jest nadzór nad doświadczającą go osobą, a także hospitalizacja oraz farmakologiczne łagodzenie objawów.

Jakie objawy powodują, że chory niezwłocznie powinien znaleźć się pod opieką lekarza?

Delirium Tremens

Klasycznym objawem powikłanego zespołu alkoholowego jest Delirium Tremens, czyli majaczenie alkoholowe. Charakteryzuje się zaburzeniami świadomości – chory nie wie, gdzie się znajduje, może nie rozpoznawać otoczenia, mieć halucynacje zarówno słuchowe, jak i wzrokowe. Mogą pojawiać się również silne objawy lękowe, przekonanie o byciu śledzonym. Występuje najczęściej w nocy, może towarzyszyć temu podwyższona temperatura.

Osoba doświadczająca Delirium Tremens może tracić nad sobą panowanie, co w połączeniu z omamami może prowadzić zarówno do agresywnych zachowań wobec osób postronnych, jak i do urazów ciała (przypadkowych lub celowych).

Do fizycznych objawów należy ogólne pobudzenie psychoruchowe, nadaktywność, przyspieszenie rytmu pracy serca powyżej 100 uderzeń na minutę, wzrost ciśnienia tętniczego czy rozszerzenie źrenic. W przypadku pojawiania się tych objawów konieczna jest hospitalizacja, ponieważ jest to stan zagrożenia życia. W skrajnych przypadkach konieczne jest unieruchomienie pacjenta, który jest niebezpieczny dla siebie i dla otoczenia.

Padaczka alkoholowa

Kolejny, niezwykle niebezpiecznym objawem, jest padaczka alkoholowa. Jej przyczyną jest brak dostarczanej wcześniej organizmowi używki – nie ma ona podłoża neurologicznego i związku typowymi napadami padaczkowymi.

W trakcie przebiegu ataku pojawiają się nagłe, niekontrolowane skurcze i prężenie mięśni całego ciała, chory może upadać, wyginać się, przegryźć własny język, a także tracić świadomość. W czasie ataku następuje również brak kontroli nad czynnościami fizjologicznymi organizmu.

Ataki nie są poprzedzone sygnałami ostrzegawczymi, dlatego trudno przewidzieć, kiedy nastąpią. W przypadku nastąpienia ataku padaczkowego należy niezwłoczne skontaktować się z lekarzem lub wezwać zespół pogotowia ratunkowego.

Do czasu otrzymania profesjonalnej pomocy należy postępować tak, jak w przypadku zwykłego ataku padaczkowego – należy zminimalizować ryzyko urazu chorego w czasie drgawek, pilnować by nie doszło do upadku. Przede wszystkim powinna być chroniona głowa. Nie powinno się jej podnosić, pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej. W przypadku nastąpienia wymiotów wskazana jest pozycja boczna ustalona, by nie doszło do zachłyśnięcia się, a chory powinien być przykryty kocem.

Bezpośrednio po ataku osoba, która go doświadczyła, najczęściej zapada w sen. Należy mieć na uwadze to, że u osób, o których wystąpiły już ataki padaczki alkoholowej, prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego ataku jest wysokie, dlatego konieczna jest opieka lekarska, a także leczenie farmakologiczne w postaci stosowania leków przeciwpadaczkowych. Oczywiście konieczna jest również całkowita rezygnacja ze spożywania alkoholu.

Warto pamiętać o tym, że padaczka alkoholowa i Delirium Tremens mogą pojawić się na każdym etapie choroby, nie tylko w czasie odstawienia substancji uzależniającej.