[Float-Menu id="1"]

Terapia grupowa – jak pokonać lęk?

Skąd bierze się lęk uzależnionych przed terapią grupową i jak go pokonać?

Zajęcia grupowe stanowią jedną z najskuteczniejszych form terapii uzależnień. W naszym Ośrodku leczenia uzależnień “Moje Życie” stanowią istotny element programy terapeutycznego. Terapia grupowa odbywa się z udziałem doświadczonych terapeutów o profesjonalnym, psychologicznym przygotowaniu. To właśnie podczas wspólnych sesji uczestnicy mogą skonfrontować własne lęki, obawy, wstydliwe sekrety z doświadczeniami innych. Uzależnieni mogą przekonać się, że nie pozostają sami ze swoim nałogiem, a życie w trzeźwości nie jest odległym marzeniem, a realnym celem, który można zrealizować.

Chociaż terapie grupowe są prowadzone powszechnie w ośrodkach leczenia uzależnień, a skuteczność tego rodzaju działań jest bardzo wysoka, to jednak nadal wielu uzależnionych odczuwa lęk przed tą formą leczenia. W tym artykule wskażemy na główne jego przyczyny oraz podpowiemy, jak i dlaczego warto pokonać tego typu obawy.

Przyczyny lęku przed terapią grupową

Przyczyn lęku przed terapią grupową może być wiele. Przede wszystkim to właśnie podczas takich zajęć uzależniony musi przyznać się do swojego problemu przed innymi osobami, co bywa bardzo trudne. Traci swoją anonimowość, często po raz pierwszy w większej grupie oświadcza, że jest osobą uzależnioną. To bardzo często budzi lęk. Trudno jest go przełamać, nawet mając świadomość, że pozostali uczestnicy terapii to również osoby, które znalazły się na życiowym zakręcie i borykają się z podobnymi dylematami.

Kolejną przyczyną lęku przed terapią grupową jest wstyd. Osoby uzależnione mają świadomość swojego problemu i wstydzą się go. Chociaż jest to choroba, z którą nie poradzimy sobie samodzielnie i która wymaga profesjonalnego leczenia, to jednak wstyd i poczucie winy to uczucia, które często utrudniają podjęcie stosownej walki z nałogiem.

Terapia grupowa odgrywa ważną rolę w walce z uzależnieniem

Jak już zostało wspomniane, terapia grupowa odgrywa bardzo ważną rolę w drodze do trzeźwości, gdyż nie tylko zapewnia wsparcie w trakcie leczenia, ale również przygotowuje do życia po jego zakończeniu. Uzależniony zyskuje świadomość swojej wartości, znacznie mniej obawia się relacji z drugim człowiekiem i powrotu  do  społeczeństwa. 

Podczas terapii grupowej osoba uzależniona otoczona jest innymi ludźmi, dlatego może poczuć się mniej samotna, a to właśnie uczucie samotności często popycha w stronę nałogu. W trakcie terapii osoby uzależnione opowiadają o swoim problemie, przy czym uczą się nie oceniać innych, zarówno wyrażać swoje odczucia, jak i przyjmować odczucia innych. Dodatkowo chory staje się potrzebny dla innych uczestników grupy, co stanowi dodatkową mobilizację do tego, aby zachować trzeźwość.

Dodatkowo naszych pacjentów zachęcamy do udziału w mityngach dla Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów i  Anonimowych Hazardzistów, które stanowią doskonałe uzupełnienie leczenia odwykowego. Na tych spotkaniach nasi pacjenci mogą poznać osoby trzeźwiejące oraz ich doświadczenia wychodzenia z kryzysów życiowych.