[Float-Menu id="1"]

Czy wiara pomaga w terapii?

Czy wiara pomaga w terapii uzależnień?

Wszelkiego rodzaju uzależnienia, w tym m.in. od alkoholu, narkotyków, leków czy hazardu, to choroba – postępująca, groźna i śmiertelna. Dotyka ona przede wszystkim chorego, ale cierpią również jego bliscy. Podjęcie leczenia jest koniecznością. Bez profesjonalnego wsparcia trudno zerwać z nałogiem. Nawet wielokrotne próby ucieczki od uzależnienia zwykle kończą się niepowodzeniem. Profesjonalne wsparcie można uzyskać w  klinice leczenia uzależnień “Moje Życie”. Pacjenci borykający się z różnymi uzależnieniami, uzyskają pomoc psychiatryczną oraz terapeutyczną. Na skuteczność naszych działań w dużej mierze wpływa indywidualne podejście do każdego pacjenta. Wielu uzależnionych wsparcie znajduje nie tylko w pomocy specjalistów, ale również w grupach wsparcia pracujących na duchowym programie 12 kroków. Czy wiara rzeczywiście może pomóc uwolnić się od nałogu?

Wiara może stanowić istotne wsparcie dla uzależnionego

Wielu uzależnionych przyznaje, że to właśnie dzięki wierze mieli wystarczająco dużo siły i motywacji do podjęcia walki z nałogiem. Jednak religijność sama w sobie nie jest w stanie obronić  nas przed chorobą. Często zdarza się, że osoby o nałogowych skłonnościach są niewierzący i nie praktykują żadnej religii lub porzucają religię, w duchu której byli wychowywani jako dzieci. Słyszymy, że uzależnienie, szczególnie alkoholizm, to choroba demokratyczna, która może dotknąć praktycznie każdego: starszych i młodych, kobiet i mężczyzn, biednych i bogatych, a także osoby wierzące i niewierzących. Do uzależnienia między innymi prowadzą:

 • traumatyczne przeżycia z dzieciństwa,
 • nieudany związek,
 • długotrwały stres,
 • nagromadzone cierpienie emocjonalne,
 • nadmiar odpowiedzialności,
 • poczucie bezsensu,
 • niepowodzenia w sferze prywatnej i zawodowej,
 • strata kogoś bliskiego (np. śmierć członka rodziny),
 • samotność.

 Są to problemy, które mogą spotkać każdego. Zatem jakakolwiek religia sama w sobie nie jest w stanie uchronić nas przed uzależnieniem. Może jednak mieć realny wpływ na radzenie sobie z istniejącym nałogiem.

Teoretycznie zerwać z nałogiem nie jest tak trudno, znacznie trudniej jest wytrwać w swoim postanowieniu z dnia na dzień. To wyzwanie, które wymaga solidnych podstaw, głębokiej świadomości swojego problemu i motywacji. Osoby uczęszczające na terapię, mogą znaleźć oparcie w terapeucie, który pomoże uporać się z problemem.

Również praca na terapii grupowej jest bardzo cenna, ponieważ można poznać historie innych pacjentów i poczuć się zrozumianym. Dużą rolę ogrywa również poczucie wspólnoty i przynależności do grupy składającej się z trzeźwiejących alkoholików, czy też zdrowiejących z innych uzależnień.

Uzależnienie od alkoholu? Nie tylko

Istotnym narzędziem w odzyskaniu niezależności są grupy wsparcia kierowane zarówno do osób uzależnionych, jak i ich bliskich. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

 • Anonimowych Alkoholików (AA) – grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu etylowego; jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć życia w trzeźwości; osoby uzależnione dzielą się swoim doświadczeniem i nadzieją;
 • Anonimowych Narkomanów (AN) – wspólnota mężczyzn i kobiet mających problemy z narkotykami; do wspólnoty można dołączyć bez względu na rodzaj stosowanych substancji; celem jest absencja (również od alkoholu);
 • Anonimowych Hazardzistów (AH) – wspólnota dla osób chcących zaprzestać hazardu zarówno w formie zakładów bukmacherskich, korzystania z automatów, jak i wizyt w kasynie i nie tylko; wymogiem przynależności jest chęć zaprzestania hazardu;
 • Anonimowych Seksoholików(SA) – grupa wsparcia dla osób chcących seksualnej trzeźwości rozumianej jako zaprzestanie masturbacji oraz seksu pozamałżeńskiego; podstawową wyzdrowienia jest program 12. kroków;
 • Anonimowych Jedzenioholików (JA) – wspólnota dla osób kompulsywnie jedzących, które chcą wyzbyć się tego nawyku i zachowywać umiar w jedzeniu (w trosce o swoją psychikę oraz zdrowie);
 • Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) – grupa dla osób, które wychowały się w rodzinie dysfunkcyjnej, co niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie w młodości i życiu dorosłym; w tej grupie uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem, nie oceniają nawzajem, uczą się akceptować siebie i innych;
 • Grupy Rodzinne Al – Anon – celem działania grupy jest niesienie pomocy rodzinom i bliskim alkoholików; przynależność do wspólnoty jest dobrowolna i nieodpłatna; podstawę jej funkcjonowania finansują datki.

Grupy te pracują na Programie 12 Kroków, który jest proponowaną ścieżka rozwoju fizycznego, emocjonalnego oraz duchowego. Jego podstawą jest założenie, że istnieje coś większego od naszych problemów i nałogów. Terapia i grupa wsparcia razem stanowią potężne narzędzie przeciwdziałające nałogowym skłonnościom i praktykom.

Odpowiednia terapia to podstawa

Dla bardzo wielu osób wiara może stanowić solidne oparcie w walce z nałogiem, jednak nie należy zakładać, że religia będzie w stanie uzdrowić uzależnionego. W końcu to od wolnej woli człowieka zależy to, kim się stanie i jak potoczy się jego los. Tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. Dlatego nigdy nie należy rezygnować z profesjonalnej terapii pod okiem specjalistów. Uzależnienie jak każda choroba wymaga stosownego leczenia. Z całą pewnością jednak wiara w Siłę duchową może pomóc w znalezieniu energii, motywacji i chęci do życia.