[Float-Menu id="1"]

Psychoterapia w leczeniu uzależnień

TerapiaDlaczego psychoterapia jest metodą z wyboru w leczeniu uzależnień?

Różne są sposoby leczenia chorób. Możemy wyróżnić np. leczenie chirurgiczne, farmakologiczne, czy przy zastosowaniu psychoterapii. W zależności od choroby dobierany jest taki sposób leczenia, który jest najbardziej skuteczny.

Psychoterapia, a uzależnienie

Jeżeli chodzi o uzależnienia to początkowo leczono jedynie skutki tej choroby takie jak stany zapalne wątroby czy trzustki, oraz inne dolegliwości wynikające z toksycznego działania alkoholu na organizm ludzki. Następnie stosowano środki zwane awersyjnymi, które po zażyciu i wypiciu alkoholu wywoływały wymioty i złe samopoczucie. Później stosowano disulfiram (anticol, esperal). Lek ten po wypiciu alkoholu powoduje duży wzrost ciśnienia tętniczego i tachykardię, działa jak „straszak” ponieważ osoba która go przyjmuje (anticol) lub ma wszyty (esperal) boi się , że po wypiciu alkoholu może sobie poważnie zaszkodzić lub nawet umrzeć. Obawy te są uzasadnione, jednak te sposoby nie leczą uzależnienia.

W przypadku zaprzestania zażywania anticolu lub zakończenia działania esperalu następuje powrót do picia. Jedynym skutecznym sposobem leczenia uzależnień jest psychoterapia.

Czym jest psychoterapia i jakie są jej cele?

Słowo psychoterapia pochodzi od greckich słów psyche – dusza i therapeuein – leczyć. Najkrócej mówiąc psychoterapia to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą tych wszystkich technik jest kontakt międzyludzki.

Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle zarówno na zmianę zachowań i postaw pacjenta, jak też na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. samokontroli, radzenia sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem czy też na poprawę własnej motywacji do działania.

Psychoterapia

Zastosowanie psychoterapii w leczeniu uzależnień.

Uzależnienie jest chorobą i jak każdą chorobę tak i tę trzeba leczyć. Wszystkie inne podejścia do tego problemu zawodzą.

Możemy wyróżnić cztery czynniki warunkujące uzależnienia. Są to czynniki: biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe. Ponadto w trakcie uzależniania się wytwarzają się pewne Psychologiczne Mechanizmy Uzależnień, które są odpowiedzialne za powstawanie głodu alkoholowego, brak wglądu w to jakie miejsce w życiu osoby uzależnionej zajmuje alkohol i jakie w związku z picie ponosi ta osoba straty, jak również to że życie alkoholika koncentruje się wokół alkoholu. Psychoterapia pozwala „rozbroić” te mechanizmy. W pracy terapeutycznej pomagamy osobie uzależnionej dokonać wglądu w to czego dotychczas nie widziała. Dokonując wglądu osoba ta odkrywa ile spustoszenia w jej życiu spowodowało picie. Odkrywa również to, że najważniejszą rzeczą w jej życiu był alkohol. W trakcie terapii pacjent uczy się jak radzić sobie z głodem alkoholowym, jak rozpoznawać nawrót choroby oraz jak radzić sobie z agresją . Uczy się również rozpoznawania swoich uczuć.

Osoba uzależniona poznaje programy prozdrowotne takie jak: HALT oraz 24h, buduje sieć wsparcia, która w razie kryzysu będzie jej służyć pomocą.

Odbywa treningi asertywnych zachowań abstynenckich (czyli uczy się jak odmawiać picia). przez cały czas jest motywowana do pracy nad sobą.

W terapii uzależnień chodzi nie tylko o zaprzestanie picia, ale o pewien rozwój (trzeźwienie), dopiero to pozwala osobie uzależnionej na życie bez alkoholu i czerpanie szczęścia z innych naturalnych źródeł, które jej nie szkodzą. Na to wszystko nie ma żadnej tabletki. Dlatego właśnie psychoterapia jest metodą z wyboru.