[Float-Menu id="1"]

Zaprzeczenie

Published by admin on

Definiowane jest negatywnie, jako nieobecność świadomości. Wśród DDA/DDD zaprzeczenie wynika z wewnętrznego pragnienia unikania cierpienia, chroni  przed dostrzeganiem niewygodnych spraw i uczuć, które miały miejsce w ich przeszłości. Osoby z tym syndromem często też wypierają i racjonalizują. To jeden z mechanizmów obronnych stosowanych również przez osoby współuzależnione oraz uzależnione.