[Float-Menu id="1"]

Wypieranie

Published by admin on

Jest procesem nieświadomym polegającym na niedopuszczaniu do świadomości myśli, uczuć, wspomnień, impulsów, fantazji, pragnień, traum  itp., które przywołują bolesne skojarzenia lub w inny sposób zagrażają spójności osobowości danej jednostki (na przykład prowokują pytania o moralność, wywołują poczucie winy itp.). Wypieranie najczęściej stosują osoby z syndromem DDA/DDD, by móc radzić sobie z trauma z dzieciństwa często też zaprzeczają i racjonalizują. To jeden z mechanizmów obronnych stosowanych również przez osoby współuzależnione oraz uzależnione.