[Float-Menu id="1"]

Głód alkoholowy

Published by admin on

Jest to stan psychiczny charakteryzujący się silną i trudną do odparcia chęcią wypicia alkoholu. Jego następstwem jest upośledzenie lub utrata kontroli nad piciem alkoholu. Należy on do podstawowych objawów uzależnienia od alkoholu. Głód alkoholowy może być inicjowany przez wyzwalacze zewnętrzne i wewnętrzne. Głód może pojawić się również w związku z uzależnieniem od wszelkich substancji psychoaktywnych, a  w przypadku uzależnienia od zachowań jest to nieodparta potrzeba np. grania, biegania, jedzenia, oglądania pornografii itp.