[Float-Menu id="1"]

Wydrążone „Ja”

Published by admin on

Osoba uzależniona odczuwa pustkę, brak poczucia sensu życia, brak hierarchii wartości, a co za tym idzie – utratę dotychczasowych standardów moralnych. Stan ten utrudnia podejmowanie decyzji oraz konsekwentne trzymanie się podjętych postanowień i zobowiązań. Uzależniony, który podjął jakieś zobowiązanie bądź złożył obietnicę – już następnego dnia może czuć się kimś innym, co sprawia, że nie czuje się zobowiązany dotrzymywać danego wówczas słowa.