[Float-Menu id="1"]

Współuzależnienie

Published by admin on

Nie jest chorobą, jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. Powstaje w wyniku wieloletniego życia z osobą uzależnioną, wówczas utrwalają się reakcje przystosowawcze do danej sytuacji, co powoduje u osoby współuzależnionej konieczność kontrolowania, brania odpowiedzialności za uzależnionego, nie realizowanie  swoich potrzeb, niemożność rozstania się z partnerem pomimo destrukcyjnych zachowań w związku.