[Float-Menu id="1"]

Nasi terapeuci

Katarzyna Kulas

Katarzyna Kulas

kierownik ośrodka, terapeuta uzależnień

Jestem Terapeutką, Instruktorem leczenia uzależnień, w procesie certyfikacji. Zarządzam Ośrodkiem „Moje Życie”, jestem również Kierownikiem Programowym naszej placówki. Moje doświadczenie wynika z pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, ze szkoleń w tej dziedzinie, ale przede wszystkim z własnego doświadczenia, ponieważ sama jestem osobą współuzależnioną. Podobnie jak moi pacjenci przeszłam wiele lat temu terapię. Od tamtego czasu moje życie nabrało sensu i z każdym dniem uświadamiam sobie, że świat może być piękny, a ja mogę czuć się wolna i szczęśliwa z moimi bliskimi. Od 1995r udzielam się w grupach wsparcie dla rodzin i dzieci. Pracuję w terapii indywidualnej oraz grupowej.
Dariusz Cieślak

Dariusz Cieślak

socjolog, terapeuta uzależnień

Jestem socjologiem i certyfikowanym terapeutą uzależnień. Pracuję z osobami borykającymi się z różnego typu uzależnieniami, ale także z osobami współuzależnionymi, będącymi czy to dziećmi osób uzależnionych, czy też ich partnerami. Ponadto pracuję z osobami dotkniętymi poważnymi chorobami zdrowotnymi, które zmagają się czy to z depresją, czy z traumą. Przez wiele lat kompleksowo pracowałem też z osobami uzależnionymi, które były dotknięte bezdomnością. By stale podnosić swoją wiedzę i doświadczenie, obecnie kończę szkołę psychoterapii uzależnień, by niebawem rozpocząć naukę w kolejnej szkole psychoterapii.

Aleksandra Sobczyk

Aleksandra Sobczyk

pedagog, terapeuta uzależnień

Jestem psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji oraz pedagogiem. Ukończyłam pedagogikę ze specjalizacją Resocjalizacja oraz Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy kieruje się dobrem pacjenta, własną intuicją oraz oczekiwaniami, które kieruje do mnie pacjent. Mam doświadczenie przede wszystkim na polu uzależnień od alkoholu, narkotyków czy leków, rozwijam się również na poziomie uzależnień behawioralnych. Zawód psychoterapeuty jest moją pasją, w której jednocześnie staram się podnosić swoje kwalifikacje oraz zdobywać coraz większy bagaż doświadczeń. Psychoterapia jest drogą do zmiany, czasami długą i wymagającą, ale pozwala odnieść wewnętrzny sukces, ponieważ każdy z nas ma to, na co się odważy.
Gosia Połczyk

Gosia Połczyk

psycholog, terapeuta uzależnień

Jestem psychologiem i terapeutą uzależnień. Pracując z osobami , które zwracają się o pomoc kieruję się przekonaniem, iż jestem towarzyszem w drodze pacjenta do uzyskania celów jakie osoba sobie wyznacza – ogólnie ujmując poprawy jakości życia poprzez zmiany jakie się kształtują w procesie terapeutycznym.
Agata Mielech

Agata Mielech

pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień

Jestem psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji oraz pedagogiem i socjoterapeutą. W pracy psychoterapeutycznej kieruję się przede wszystkim otwartością na poznanie indywidualnej historii życia drugiego człowieka, towarzysząc mu w odkrywaniu źródeł zarówno istniejących trudności, jak i wewnętrznej siły. Posiadam również doświadczenie pracy w interwencji kryzysowej, z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami, a także budowaniem sieci wsparcia w środowisku lokalnym.
Krzysztof Zając

Krzysztof Zając

Pedagog, terapeuta uzależnień

Jestem pedagogiem, nauczycielem i terapeutą uzależnień w procesie certyfikacji. Od kilkunastu lat pracuję z „trudną” młodzieżą. W swojej pracy kieruję się dewizą, że każdy ma prawo popełniać błędy, istotą jest by wyciągać z nich wnioski i dążyć do zmiany. Lata pracy w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu nauczyły mnie szerokiego spojrzenia na człowieka, jego historię, przyczynę umieszczenia w placówce, oraz sposobów i metod w jaki można mu pomóc. Rozpoczynając studia pedagogiczne robiłem to z myślą, by pomagać ludziom, resocjalizacja i praca socjalna była wstępem, i tak już od 22 lat pracuję i kształcę się, by coraz lepiej móc to robić.

W życiu prywatnym kocham (oczywiście zaraz po mojej Żonie i Dzieciaczkach) góry – turystykę, wspinaczkę i długodystansowe biegi górskie 😉

Agnieszka Grodzka-Bartel
Agnieszka Grodzka-Bartel

lekarz psychiatra

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą, zajmuje się leczeniem osób dorosłych. Ukończyłam Akademię Medyczną w Poznaniu w roku 1986, specjalizację z psychiatrii pierwszego stopnia uzyskałam w roku 1991, a drugiego stopnia w roku 1996. W roku 1990 ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie, oraz w roku 2011. akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, czteroletni kurs psychoterapii w Instytucie Eriksonowskim w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wieloletniej pracy na oddziale psychiatrycznym, oraz w poradni zdrowia psychicznego. Aktualnie prowadzę praktykę ambulatoryjną, leczę zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne i nastroju, zaburzenia psychotyczne, oraz zaburzenia funkcji poznawczych.