[Float-Menu id="1"]
Alicja Leda

psycholog
terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji

Alicja Leda

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. 

Już w czasie studiów zdałam sobie sprawę, że w tak szybko zmieniającym się świecie musimy poszukiwać nowych sposobów radzenia sobie ze stresem, które będą adekwatne do współczesnej rzeczywistości. Stąd moje poszukiwania nowatorskich podejść terapeutycznych, które odchodzą od tradycyjnych metod zakładających rozdzielność umysłu i ciała.

Ukończyłam trzyletnie szkolenie Somatic Experiencing, w którym kładzie się nacisk na uwalnianie skutków traumy zlokalizowanych w ciele. Specjalizuję się w terapii „System Wewnętrznej Rodziny – IFS”, które wykorzystuję w pracy z osobami uzależnionymi.

W interakcji cech wrodzonych i czynników środowiskowych dostrzegam przyczynę unikalności ludzkich doświadczeń.

Pomagam ludziom spojrzeć i doświadczyć siebie z większym zainteresowaniem i współczuciem.

Ośrodek leczenia uzależnień i współuzależnienia „Moje życie”

Ul. Słoneczna 41
60-185 Skórzewo / Poznań

 

Nasza kadra